Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Βέροιας θα γίνει την Τρίτη  25-02-2020 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (κτηνιάτρου) με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ.

ΘΕΜΑ

3ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου Αθηνών να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Αθηνών στη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Μ.Ντόβα κατά του Δήμου.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση γενόμενων ενεργειών Δημάρχου α) εξουσιοδότησης δικηγόρων του Δήμου για άσκηση ενδίκων μέσων σχετικά με τη διαδικασία εκποίησης μετοχών της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.» και β) ορισμού δικηγόρου-καθηγητή για τη σύνταξη γνωμοδότησης.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τουρισμού στο Βερολίνο για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ITB Berlin».

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/05/2019 έως 31/10/2019.

ΘΕΜΑ

8ο

Λήψη απόφασης επί της διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

9ο

Ενημέρωση και έκφραση γνώμης για τοποθέτηση στηθαίων τύπου W4 του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ

10ο

Συγκρότηση ή μη Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου-αρτοποιείου 2020.

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Βλάχων Βέροιας του αποκριάτικου εθίμου «Καπεταναίοι».

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα τουριστικής προβολής- δράσεων του Δήμου Βέροιας» για τη μίσθωση τουριστικού τρένου (συνεχιζόμενο).

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη 2ου Σ.Π.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας».

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής του Δ.Πρ*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Μ.Πασ*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

ΘΕΜΑ

20ο

Επί αιτήματος Ν.Δήμου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση σωματικής βλάβης.

ΘΕΜΑ

21ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με το Α2019/134 κλητήριο θέσπισμα.