Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 Έκφραση γνώμης επί του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 2 Έκφραση γνώμης επί της τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Βέροιας.