Συζήτηση για αναπροσαρμογή ή όχι δημοτικών φόρων στην Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας, την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.

ΘΕΜΑ 2ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.

ΘΕΜΑ 5ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

ΘΕΜΑ 6ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Γάμων.

ΘΕΜΑ 7ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.

ΘΕΜΑ 8ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και λοιπών Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.

ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.

ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Βέροιας έτους 2020.

ΘΕΜΑ 13ο Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 30/09/2019 (Γ΄ Τριμήνου 2019).

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτοκίνητα».

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)».

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του P.DUMO από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρείας «KOSMOCAR Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο τρέχοντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Γ.Αντωνιάδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Γ.Σιούτη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Π.Μαυροκεφαλίδη από βεβαιωτικό κατάλογο τρέχοντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Θ.Δουλγερίδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ 25ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο.