Χρηματοδότηση 2,5 εκ για βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας διεκδικεί ο δήμος - Τι θα γίνει

Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» θα προωθήσει ο δήμος Βέροιας.  Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κάλεσε το Δήμο Βέροιας να υποβάλει προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», στον Άξονα ΠροτεραιότηταςΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας».

Οι παρεμβάσεις αυτές αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του φαινομένου της «αστικής νήσου θερμότητας», που προκαλείται από τις υποβαθμισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε πράσινες επιφάνειες εντός του αστικού ιστού.

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων πρόληψης και αποκατάστασης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας και της ελκυστικότητας της πόλης της Βέροιας.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

• Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας,
• Βιοκλιματική διαμόρφωση Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων,
• Η φύση στο σχολείο: Πράσινες σχολικές αυλές,
• Υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης σε περιοχές σχολείων.

με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 2.578.000,00€.

Ο Δήμος Βέροιας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση θα υποβάλλει σταδιακά τις προτάσεις του.

Ήδη έχει «ωριμάσει» την μελέτη «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» που αντιστοιχεί στις πράξεις «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» και «Βιοκλιματική διαμόρφωση Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων» της πρόσκλησης.

Πρόκειται για την ανακατασκευή συγκεκριμένων διαδρομών μέσα στον ιστό των διατηρητέων περιοχών της Βέροιας, με στόχο την ανάληψη δράσης για :

1. την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση της πόλης,
2. την αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών),
3. τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου,
4. τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής,
5. την βελτίωση της ποιότητας του αέρα ,
6. την λειτουργία και την ελκυστικότητα του χώρου των περιοχών αυτών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται με ΦΠΑ στα 2.554.400,00€ (2.060.00,00+ΦΠΑ 494.400,00) με τον ΦΠΑ.