Την Δευτέρα η ιδρυτική συνέλευση του συνδυασμού της Ομάδας Πολιτών Βέροιας

Η Ομάδα Πολίτων Βέροιας θα πραγματοποιήσει την ιδρυτική συνέλευση της Δημοτικής της Παράταξης, την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στην Ελιά, στις 7μμ.