Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικώς) κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Γιαννούλη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.