Εκδήλωση της Π.Ε. Ημαθίας στα πλαίσια του προγράμματος Agrolabs

Η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 , ώρα 11:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Ημαθίας (οδός Κεντρικής 3, Βέροια) με θέμα «Δυνατότητες Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών (CLUSTERS) του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Ημαθία» η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «AgroLabs» «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα- AgroFood Innovation Clusters».

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στην Ημαθία και η πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας για τη δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών –Clusters στον Αγροδιατροφικό Τομέα.