Επαναληπτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αλεξάνδρειας

Επαναληπτική συνεδρίαση (Λόγω μη ύπαρξης απαρτίας στην συνεδρίαση της 1ης Iουλίου του έτους 2016) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την 4η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτερα και ώρα 13:00, με το μοναδικό προς συζήτηση θέμα:

Διατύπωση γνώμης περί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019)