Συνεδριάζει στην Αλεξάνδρεια η Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Με το μοναδικό προς συζήτηση θέμα την Διατύπωση γνώμης περί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019), θα συνεδριάσει την Παρασκευή 1 Ιουλίου, στις 2μμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας η Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.