Συνεδριάζει την Τρίτη η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alexandrias

Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 2μμ, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Λήψη απόφασης για την προέγκριση ή μη Ισολογισμού της 31-12-2014 καθώς και του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.

2. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

3. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

4. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη καρτών μέλους για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

6. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

7. Λήψη απόφασης για την ανατροπή υπολοίπου δέσμευσης των υπ΄αριθ. 159/2015 & 161/2015 ΕΑΔ.