Αναβλήθηκε το σεμινάριο χορού στις εγκαταστάσεις της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 726) με την οποία τέθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 Κοινή Υπουργική Απόφαση, περί επιβολής προληπτικών μέτρων σε σχέση με τον κορωνοϊό COVID-19 και έχοντας υπόψη την εξελισσόμενη κατάσταση στο υπόψη θέμα, αναβλήθηκε το προγραμματισμένο σεμινάριο χορού που θα ελάμβανε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, την 22 Μαρτίου 2020.