Αναφορά των βοοτρόφων για επιβολή του εμβολιασμού για τη νόσο της Οζώδους Δερματίτιδας κατέθεσε ο Γ. Ουρσουζίδη

oursouzi athen

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γ Ουρσουζίδης κατέθεσε αναφορά το από 2/12/2015 υπόμνημα του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας, σχετικό με την επιβολή του εμβολιασμού των βοοειδών που διαβιούν στο Νομό Ημαθίας, για τη νόσο της Οζώδους Δερματίτιδας. Ο εμβολιασμός οποία κρίνεται περιττός, λόγω του γεγονότος ότι η φύση και η λειτουργία των βοοτροφικών εγκαταστάσεων συντελεί στην πλήρη απομόνωση έκαστης εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Η επιβολή αυτή του εμβολιασμού και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του, θα επιφέρει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες τις βοοτροφικές μονάδες του Νομού Ημαθίας.