Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς Βέροιας

Από το ΚΑΠΑ Βέροιας ανακοινώθηκε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίστηκε η 10η Μαΐου 2019 και η ημερομηνία λήξης τους η 31η Mαΐου 2019.

Για την εγγραφή βρεφών-νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα με δυνατότητα επιλογής δύο ή περισσοτέρων σταθμών

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματινοαντίδρασης (mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας.

στ) Εκκαθαριστικό Εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα

η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων και των τέκνων τους.

΄Εντυπο αίτησης εγγραφής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να προμηθεύονται από τα γραφεία των Παιδικών Σταθμών Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ.2331022178 καθώς και από τους παρακάτω Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς:

1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 61723) μεταφορά με λεωφορείο

2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 26093)

3. Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888)

4.Δ΄Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698) μεταφορά με λεωφορείο

5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 29792)

6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ τηλ.23310 91188)

7. Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου (23310 41661)

8. Παιδικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 51207)

9. Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων (23310 92790)

10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων (23310 92790)

Aπό τους παραπάνω σταθμούς ο Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Eργοχώρι) και ο Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ασώματα) θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως Βρεφικοί και θα δεχτούν αιτήσεις για βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και 1,5 ετών έως 2,5 ετών αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν ως παιδικοί και θα δεχτούν νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στα νηπιαγωγεία.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Παιδικό Σταθμό της πρώτης επιλογής των γονέων.