tsakiridis tires

proteas

logomageia

Βέροια: Προκηρύχθηκε εσωτερικό πρωτάθλημα σκραμπλ

Το Δ.Σ. του Ομίλου Σκραμπλ Βέροιας προκήρυξε το 1ο εσωτερικό του πρωτάθλημα για την περίοδο 2018 – 2019

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καραγιαννίδου Βερονίκη, Μανούδης Νίκος, Ορφανίδου Ευανθία

2. ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: Μανούδης Νίκος

3. ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: Τσιάμης Άκης

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Τσιάμης Άκης

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: όλοι οι παίκτες θα αγωνιστούν μεταξύ τους με σύστημα round robin (αγώνες όλοι με όλους) σε ένα γύρο.

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ RATINGS: όλα τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των ratings.

7. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες διεξάγονται: α) κάθε Κυριακή στον πολυχώρο «Επί Χάρτου» (Βενιζέλου 43), β) κάθε Τετάρτη στο καφέζαχαροπλαστείο «Σερεμέτας» (Αντωνίου Καμάρα )

8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ημέρες και ώρες διεξαγωγής των επίσημων αγωνιστικών ορίζονται οι εξής: Κυριακή 19:00 – 22:00 και Τετάρτη 19:00 – 22:00. Σε περίπτωση ιδιαίτερου κωλύματος μπορεί να διεξαχθεί επίσημος αγώνας και σε διαφορετική ημέρα ή ώρα, μόνον όμως κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των παικτών και του Εφόρου του Πρωταθλήματος και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθέσιμος έφορος για τον αγώνα.

9. ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ: για διευκόλυνση των παικτών επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν αγώνες οποιασδήποτε μεταγενέστερης αγωνιστικής.

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: το αργότερο μέχρι Κυριακή 20.1.2019 και ώρα 19:00, είτε με e-mail, είτε τηλεφωνικώς στον Έφορο Πρωταθλήματος , είτε προφορικά αυτοπροσώπως επί τόπου.

11. ΚΛΗΡΩΣΗ: θα διεξαχθεί με το ελβετικό σύστημα «swiss manager» στον πολυχώρο «Επί Χάρτου» την Κυριακή 20.1.2019 και ώρα 19:00. Ο Βοηθός Εφόρου μετά την κλήρωση θα καταρτίσει αναλυτικό και ακριβές πρόγραμμα αγώνων και εφόρων. Οι παίκτες θα ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα: α) μέσω e-mail που θα τους αποσταλεί και β) μέσω της σελίδας του Ο.Σ.Β. στο facebook.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στην κλήρωση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη του Ο.Σ.Β. και υπό την προϋπόθεση ότι είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι.

13. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: η 1η αγωνιστική ορίζεται για την Τετάρτη 23.1.2019.

14. ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: καταληκτική ημέρα διεξαγωγής αγώνων ορίζεται η 15.6.2019.

15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: οι παίκτες θα μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα όλων των αγώνων και να ενημερώνονται για το πρόγραμμα, τη βαθμολογία, τα στατιστικά, τους αγώνες ημέρας, τους εφόρους αγώνων κλπ. μέσα από την σελίδα του Ο.Σ.Β. στο facebook.

16. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΙΚΤΩΝ: ο Βοηθός Εφόρου μετά την κλήρωση θα στείλει σε όλους τους συμμετέχοντες ένα e-mail με τα κινητά τηλέφωνα όλων των αντιπάλων.

17. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : ένας παίκτης μπορεί να αναβάλει τον αγώνα του μόνον εφόσον ειδοποιήσει τον αντίπαλό του, 2 ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξή του. Διαφορετικά μηδενίζεται. Επιπλέον έχει την υποχρέωση (ο αιτών την αναβολή), να έλθει σε συνεννόηση με τον αντίπαλο, να προσδιορίσει την νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αναβληθέντα αγώνα και να τη γνωστοποιήσει στον Έφορο του Πρωταθλήματος. Συνεπώς ο Έφορος του Πρωταθλήματος δικαιούται πάντα να γνωρίζει τον υπαίτιο της αναβολής. Οι αναβληθέντες αγώνες πρέπει να διεξάγονται εντός των επομένων 30 ημερών.

18. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: οι κανονισμοί και οι όροι διεξαγωγής ισχύουν όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ. (www.greekscrabble.gr). Συνιστάται να διαβαστούν προσεκτικά.

19. ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΞΕΩΝ: ομοίως ισχύουν όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ. (www.greekscrabble.gr). Συνιστάται να διαβαστούν προσεκτικά.

20. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ): πρώτος σε κάθε αγώνα παίζει ο παίκτης του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο (αριστερά) στον πίνακα της κλήρωσης.

21. ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ: ο παίκτης που παίζει πρώτος (αυτός που εμφανίζεται αριστερά στον πίνακα της κλήρωσης) έχει την υποχρέωση να καλέσει τηλεφωνικώς τον αντίπαλό του, για να συνεννοηθούν και να καθορίσουν μία κοινά αποδεκτή ώρα αγώνα. Εάν λόγω κωλύματος οποιουδήποτε εκ των δύο ή αμφοτέρων των αντιπάλων προκύψει ανάγκη αναβολής του αγώνα, τότε ο ίδιος παίκτης (αυτός που παίζει πρώτος και εμφανίζεται αριστερά) έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγκαίρως τον Έφορο του Πρωταθλήματος.

22. ΕΦΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: στο αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων, που θα καταρτισθεί αμέσως μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, θα αποτυπώνεται ευκρινώς και ο έφορος της κάθε αγωνιστικής ημέρας. Το πρόγραμμα των εφόρων θα καταρτισθεί αυτόματα από τον Βοηθό Εφόρου Πρωταθλήματος με τη χρήση του ελβετικού συστήματος «swiss manager». Κάθε παίκτης θα ορισθεί ως έφορος για 1 αγωνιστική ημέρα. Οι έφοροι των αγώνων δεν επιτρέπεται να παίζουν σε επίσημους αγώνες την ώρα των καθηκόντων τους. Εάν κάποιος έφορος έχει κώλυμα, οφείλει αφενός να προβεί σε συνεννόηση με άλλον έφορο, ούτως ώστε να συμφωνήσουν και να προβούν σε αμοιβαία αλλαγή και αφετέρου να ενημερώσει ταυτόχρονα και τον Έφορο Πρωταθλήματος. Η οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα εφόρων θα πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως (τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα) και ταυτόχρονα να ενημερώνεται και ο Έφορος Πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα των εφόρων είναι δεσμευτικό και η παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους ο Έφορος Πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την αγωνιστική λόγω αδυναμίας ομαλής διεξαγωγής της.

23. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: όλοι οι παίκτες βαθμολογούνται με 1 βαθμό σε περίπτωση νίκης, 0 βαθμούς σε περίπτωση ήττας & 0,5 βαθμούς σε περίπτωση ισοπαλίας.

24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας (στην τελική βαθμολογία) δύο, τριών ή και περισσοτέρων παικτών, κριτήρια ορίζονται κατά σειρά: α) οι μεταξύ τους αγώνες β) η συνολική διαφορά πόντων (άνοιγμα) και γ) οι συνολικοί πόντοι που πέτυχαν. Προσοχή! Διευκρίνιση τετραπλής ισοβαθμίας: έστω ότι στην τελική βαθμολογία ισοβαθμούν 4 παίκτες (Α, Β, Γ, Δ) π.χ. με 10 βαθμούς. Μετά την εφαρμογή του (α) κριτηρίου οι Α και Β έχουν 2-1 (νίκες – ήττες), ενώ οι Γ και Δ έχουν 1-2. Το επόμενο κριτήριο είναι το ποιος νίκησε στον αγώνα «Α-Β».

25. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: θα βραβευθούν ο πρώτος της βαθμολογίας με το κύπελλο του πρωταθλητή και οι τρεις πρώτοι με μετάλλιο.

dyslexia centers

tsiafoulis

kyriazis

sidiropoulos

methodos orizontio

studio 69