proteas

tsakiridis tires

Δασαρχείο Νάουσας: Τι επιτρέπεται και τι όχι στο κυνήγι που ξεκινά στις 20 Αυγούστου

Με απόφαση του Δασάρχη Νάουσας καθορίστηκε η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017-2018 από 20 Αυγούστου 2017 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.

Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2018.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύτεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola ) στο καρτέρι, το πρωίκαι το βράδυ.

Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9- 2017 μέχρι 21-1-2018 σε τρείς (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus ) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι έξι (6) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα θηρευσίμων ειδών απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της
Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ

Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-9-2017 μέχρι 20-1-2018 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από τις 21-1-2018 μέχρι και 28-2-2017 χωρίς σκύλο δίωξης. Από 20-8-2017 έως 14-9-2017, επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς, χωρίς σκύλο δίωξης, στις ζώνες διάβασης. Η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Απαγορεύεται το κυνήγι :

1.1. Στο μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής περιοχής δάσους Δήμου Νάουσας και δασών Σελίου- Τσανακτσή - Γιαννακοχωρίου.

1.2. Στο εκτροφείο θηραμάτων Αγίου Νικολάου.

1.3. Στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς σε ακτίνα 250 μέτρων από τις παρυφές αυτών και σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από μεμονωμένες οικίες.

1.4. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.5. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας, σύμφωνα με την αρίθμ. 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-85) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.

1.6. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.

1.7. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

Απαγορεύεται το κυνήγι χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή α) στους αμπελώνες από την έναρξη της θήρας έως τη λήξη του τρύγου, β) στους αθέριστους λειμώνες, γ) στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και οπωρώνες από την ανθοφορία μέχρι και τη συγκομιδή των καρπών, δ) στις περιφραγμένες εκτάσεις.

Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης, που καθορίστηκαν με την αρίθμ. 1395/ 21-6-2006
απόφασή μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Κατά την διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Πίνακας θηρεύσιμων ειδών

pinakas kinigi

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίστηκαν για τις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο
*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και
γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίστηκαν για τους νομούς Λέσβου,
Σάμου & Χίου.
***** Απαγορεύεται η θήρα (ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-
Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα - Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα
του Έβρου.

 

dyslexia centers

super course

logomageia

sidiropoulos

meimaridis

studio 69