iek alpha23

tsakiridis tires

proteas

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - τα θέματα συζήτησης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας την 11η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Υποβολή ή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» Άξονας Προτεραιότητας : ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
 • Τροποποίηση ή μη, της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) στην περιοχή 3 της Νάουσας, όπως έχει καθοριστεί με το από 3-4-1986 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 407/Δ΄/29-4-1986): “Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προ του 1923 του Δήμου Νάουσας (Ν. Ημαθίας)”»
 • 8η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
 • 9η αναμόρφωση ή μη, του Προϋπολογισμού του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2018 -Οικονομική Υπηρεσία-Υποχρεωτική λόγω θετικής διαφοράς του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι.-σχετ.παραγρ.Β.1 άρθρου 3 Κ.Υ.Α. 25595/28-7-2017- Φ.Ε.Κ. 2658 τεύχος Β΄
 • 10η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση ή μη, έκθεσης τριμήνου (1-1-2018/31-3-2018) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018
 • Έγκριση ή μη, τροποποίησης ωραρίου στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας.
 • Πρόσληψη ή μη, εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες
 • Πρόσληψη ή μη, εποχιακού προσωπικού για έκτακτες ανάγκες στην υπηρεσία πρασίνου.
 • Έγκριση διενέργειας πολυετούς προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης -κίνησης και λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων προϋπολογισμού 1.281.474,40 ( πλέον ΦΠΑ 24% 307.553,84 ευρώ Σύνολο 1.589.028,24 ευρώ) , με την ανοικτή διαδικασία- ανω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 • Είσπραξη δικαιώματος διαφύλαξης οστών έτους 2017 χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από Μπασιούρη Αργύριο του Αθανασίου.
 • Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΤΑΠ σε Καστανιώτη Ελένη του Θεοδώρου
 • Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. πρωτ. 158/2018 Α.Δ.Σ, περί τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νάουσας για την πραγματοποίηση θρησκευτικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων
 • Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. 159/2018 Α.Δ.Σ, περί καθορισμού τελών για τη χρήση χώρων πρασίνου εντός του Άλσους Αγίου Νικολάου
 • Έγκριση η μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 • Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, του αγροτεμαχίου 191 Β, 4.000τ.μ. με υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, για 25ετία, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 • Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, του αγροτεμαχίου 191 Γ, 5.000τ.μ. με υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, για 25ετία, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 • Χορήγηση ή μη, αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Κοπανού στους /στις αιτούντες.
 • Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ. ) για απασχόληση στον Δήμο Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2018-19.
 • Έγκριση ή μη πραγματοποίησης Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής .
 • Έγκριση ή μη δαπάνης εκδήλωσης υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών Πολιτικών Σπουδών στη Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας
 • Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης μαθητών και συνοδών στην αδελφοποιημένη πόλη του Ζγκόρτζελετς Πολωνίας από 21-27 Ιουλίου
 • Έγκριση ή μη δαπάνης συμμετοχής στο ειδικό θεματικό συνέδριο «Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξη» του Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Σταύρου Βαλσαμίδη έπειτα από πρόκληση της ΚΕΔΕ.
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στο Μουσικό Σωματείο «Ωδείο Ναούσης».
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στη Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας.
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Εύξεινο Λέσχη Κοπανού.
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Τα Ανθέμια».
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ARTVILLE».
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «Οι Κομνηνοί».
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Εύξεινο Λέσχη Ειρηνούπολης.
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Αθλητικό Σύλλογο «Γ.Α.Σ. Ροδοχωρίου».
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Ε. Χαρίεσσας».
 • Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Αθλητικό Σύλλογο «ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ»
 • Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών Πολιτικών Σπουδών στη Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας
 • Κατάργηση ή μη, θέσης περιπτέρου και απομάκρυνση κουβουκλίων στην Τ.Κ. Κοπανού.
 • Έγκριση ή μη, του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής Αριστοτέλους» (Α.Μ. 19/2017) Αναδόχου: Κ/Ξ Ι.Καλαϊτζίδης- Β.Χατζηβασιλείου
 • Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής Αριστοτέλους» (Α.Μ. 19/2017)
 • Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

access

dyslexia centers

tsiafoulis

kyriazis

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

sidiropoulos

valavanidis1

methodos orizontio

studio 69