tsakiridis tires

proteas

logomageia

siriza ban

bartzokas banner

1metiNiki

Οικονομικό συμμάζεμα στο δήμο Νάουσας

dim naou isol

Σημαντικό συμμάζεμα των οικονομικών του δήμου Νάουσας δείχνει ο ισολογισμός - απολογισμός του έτους 2014 που παρουσσιάστηκε και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων € 11.747.539,00 και των συνολικών εξόδων € 11.853.638,78 αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσεως 2014 (προ φόρων), το οποίο ανέρχεται σε ζημία 106.099,78 ευρώ και είναι ιδιαίτερο βελτιωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο των προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων 2013 € -974.018,07 και 2012 € -3.082.558,16.

Οι συνολικές ζημίες εις νέο την 31/12/2014 ανέρχονται σε € -4.457.706,76 και ουσιαστικά αποτελούν το αποτέλεσμα των τεσσάρων πρώτων χρήσεων (2011 έως 2014) λειτουργίας του «Καλλικρατικού» Δήμου.

Το συνολικό ύψος των δανείων του Δήμου της 31/12/2014 ανέρχεται σε € 2.228.974,72 ευρώ. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται την 31/12/2014, αφού αφαιρεθούν οι σχετικές προβλέψεις για επισφάλειες, σε € 1.812.555,81, ενώ το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε € 3.495.148,56. 8.

Το σύνολο των διαθεσίμων του Δήμου, την 31/12/2014, ανέρχονται σε € 2.596.760,26 και αφορούν εξολοκλήρου καταθέσεις όψεως.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσεως, η ρευστότητα του Δήμου εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ο δείκτης έχει ως εξής :

- Δείκτης ρευστότητας:

Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού (πλην των εξόδων επόμενων χρήσεων) 4.840.479,65

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 2.054.826,37

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης απεικονίζει την ικανότητα του Δήμου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και ικανοποιητικός θεωρείται αυτός που είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα. Πάντως, στο ποσό του αριθμητή του ανωτέρω κλάσματος € 4.840.479,65, περιλαμβάνοντα και:

α) Καταθέσεις όψεως € 2.596.760,26, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων € 1.728.992,55 αφορά δεσμευμένα ποσά για την υλοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών έργων και

β) Ανείσπρακτες έως την 31/12/2014 απαιτήσεις ύψους € 1.050.000 περίπου, οι οποίες προέρχονται από τα έτη 2010 έως 2013. Εάν τα ανωτέρω ποσά αφαιρεθούν από το ποσό των € 4.840.479,65, τότε ο αριθμητής του ανωτέρω κλάσματος προσαρμόζεται στο ποσό των € 2.061.486,80 και ο δείκτης ρευστότητας στη μονάδα.

Το κεφάλαιο του Δήμου κατά την 31/12/2014 ανέρχεται σε € 61.834.308,35 έναντι € 62.455.140,08 κατά την 31/12/2013, ήτοι στη χρήση 2014 μειώθηκε κατά € 620.831,73. Η μείωση αυτή οφείλεται στη διενέργεια πρόβλεψης για τον αντιλογισμό προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές, αφού όλοι οι οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομιμοποίησης των ιδιοκτησιών τους και δεν πρόκειται να καταβάλουν τα καταλογισθέντα πρόστιμα στο Δήμο. Τα εν λόγω πρόστιμα είχαν βεβαιωθεί από το Δήμο Νάουσας στη χρήση 2010 ήτοι ανάγονται σε περίοδο πριν την 1/1/2011 ημερομηνία έναρξης απογραφής του νέου «Καλλικρατικού Δήμου» και γι΄ αυτό το λόγο η διόρθωση στη χρήση 2014 μειώνει το κεφάλαιό του.

dyslexia centers

tsiafoulis

kyriazis

sidiropoulos

methodos orizontio

studio 69