iek alpha23

tsakiridis tires

proteas

Σε χωριστή κάλπη οι εκλογές για τις τοπικές κοινότητες - Τι θα ισχύσει για τα χωριά της Ημαθίας

Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Η μεγάλη αλλαγή σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα είναι, ότι οι εκλογές τους θα γίνει σε διαφορετική κάλπη από αυτή του δήμου.

Όργανα των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων είναι:

α) Το συμβούλιο της κοινότητας.

β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.

Tο συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από πεντακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (501-2.000) κατοίκους, από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.

Όργανο των κοινοτήτων με πληθυσμό έως και πεντακόσιους (500) κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.

Η εκλογή των συμβούλων και των προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν τριμελή και πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόμα υποψήφιο.

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.

Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.

Αν σε μία κοινότητα ματαιωθεί η εκλογή συμβούλων, επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση συνδυασμού υποψηφίων ή, σε κοινότητα έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων, υποψηφιότητα προέδρου, ο Δήμαρχος εκδίδει αμέσως πρόγραμμα για την επανάληψη της εκλογής.

Αν και κατά τη νέα εκλογή δεν δηλωθεί συνδυασμός υποψηφίων ή υποψηφιότητα προέδρου, η κοινότητα αυτή καταργείται και ενώνεται με όμορη κοινότητα του ίδιου δήμου και της κοινότητας με την οποίας συνενώνεται. Η ένωση γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου

access

dyslexia centers

tsiafoulis

kyriazis

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

sidiropoulos

valavanidis1

methodos orizontio

studio 69