proteas

tsakiridis tires

logomageia

Βέροια, Νάουσα θα υποβάλουν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας

Περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσα στους επόμενους δυο μήνες, μέχρι το τέλος του έτους, μέσω του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, για τα αστικά κέντρα εκτός Θεσσαλονίκης.

Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν μέσα από έξι προσκλήσεις, που θα εκδοθούν Νοέμβριο και Δεκέμβριο, για έργα στην Κατερίνη, τις Σέρρες, τη Βέροια, τη Νάουσα, τα Γιαννιτσά και την Έδεσσα.

«Εμείς πιστεύουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη στην Περιφέρειά μας και το αποδεικνύουμε με κάθε μας δράση. Το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης δεν αφορά μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν πλέον την ευκαιρία με διασφαλισμένη χρηματοδότηση να υλοποιήσουν αναγκαία έργα, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι σχετικές προσκλήσεις θα εκδοθούν μέχρι το τέλος του έτους και περιμένουμε με την ίδια ταχύτητα και συνέπεια, οι δήμοι να υποβάλουν τις προτάσεις για να αρχίσει το ταχύτερο η υλοποίηση των αναγκαίων έργων. Επισημαίνω ότι στόχος μας παραμένει μέσα από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης να βοηθήσουμε τις πόλεις της Περιφέρειάς μας να βελτιώσουν τις υποδομές τους, να αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά και να δημιουργήσουμε συνθήκες βελτίωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, βελτίωση του τοπικού εισοδήματος, νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον», εξήγησε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι προσκλήσεις, όπως παρουσιάστηκαν στην τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι:

1.Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από Δημόσιους Φορείς (προϋπολογισμός 624.000 ευρώ): Προβλέπονται παρεμβάσεις όπως ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνηση εγγράφων, συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης επιχειρήσεων, ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης δημοτικών ακινήτων (GIS), δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακού περιεχομένου για τον τουρισμό, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της πόλης καθώς και για την εξυπηρέτηση του πολίτη και του επισκέπτη, ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης προορισμών (DMS) και ανάπτυξη εφαρμογών smart city.

2.Αστική κινητικότητα (προϋπολογισμός 1,3 εκ. ευρώ): Θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με προμήθεια και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δημιουργία ποδηλατοδρόμων και συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων, βελτίωση κυκλοφορίας με αναβάθμιση συστήματος φωτεινών σηματοδοτών, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων των αστικών κέντρων περί πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

3.Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος (προϋπολογισμός 764.000 ευρώ): Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης, ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος των περιοχών παρέμβασης στις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, στη λογική της προστασίας του πολιτιστικού αποθέματος και της ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος στις αστικές περιοχές.

4.Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα (προϋπολογισμός 13,5 εκ. ευρώ): Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του φαινομένου της «αστικής νήσου θερμότητας», που προκαλείται από τις υποβαθμισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε πράσινες επιφάνειες εντός του αστικού ιστού. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται έργα βιοκλιματικών αναπλάσεων πλατειών, διαδρομών και δικτύων εντός των περιοχών παρέμβασης, έργα αστικού πρασίνου, νησίδων και γραμμικών πάρκων, πεζοδρομήσεις, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και αναπλάσεις, ενοποίηση αστικών «κέντρων» με τη δημιουργία διαδρομών πρασίνου για πεζούς και ποδήλατα κ.ά.

5.Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων (προϋπολογισμός 386.000 ευρώ): Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων εθελοντισμού, ενίσχυση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία/Ειδικές δεξιότητες, ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες οικογενειών κάτω από τα όρια της φτώχειας, ημερίδες ευαισθητοποίησης, βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια για την πρόληψη της σχολικής βίας και του ρατσισμού στα σχολεία και στην πόλη, κινητοποίηση – δικτύωση του Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου και Κοινωνικών Φορέων, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

6.Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας (προϋπολογισμός 1,1 εκ. ευρώ): Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν ενέργειες που στοχεύουν στην ενίσχυση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας προς ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πηγή: http://www.voria.gr  

dyslexia centers

tsiafoulis

sidiropoulos

meimaridis

studio 69