proteas

tsakiridis tires

logomageia

Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι Αλεξάνδρειας

Ανακοινώθηκαν από τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη οι ορισμοί των νέων αντιδημαρχών για το υπόλοιπο θητείας της δημοτικής αρχής. Αναλυτικά:

Α. Ο Δήμαρχος με απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία από 01.03.2017 μέχρι 31.08.2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Στέφανο Δριστα, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.1. Καθ' ύλην αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
(καθώς και των υποκείμενων τμημάτων της) και του προσωπικού αυτής.
β) Την οργάνωση και παρακολούθηση εσόδων - εξόδων, τον έλεγχο σύνταξης και
τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της σύνταξης του απολογισμού,
γ) Την παρακολούθηση έκδοσης και εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
δ) Την υπογραφή όλων των εκθέσεων και αποφάσεων ανάληψης δαπανών.
ε) Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, βεβαιώσεων Τ.Α.Π., Κ.Ο,Κ., τελών
κοινοχρήστων χώρων , καθαριότητας και διαφημίσεων.
στ) Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού
του Δήμου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
ζ) Την παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, μουσικών οργάνων κ.τ.λ., καθώς και την έκδοση αποφάσεων προσωρινής ή
οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστημάτων και σφράγισης τους.
η) Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών.

1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης .
β) Την εποπτεία λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης και την μέριμνα για την καλή διαχείριση
και λειτουργία του.
δ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
ε) Την εποπτεία για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των
εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
ζ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της
Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους. η) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων.
θ) Την τέλεση των Πολιτικών γάμων.
ι) Την αναπλήρωση μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

2 . Τον κ. Σωτήριο Τόκα με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

2.1. Καθ' ύλην αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης (καθώς και των υποκείμενων τμημάτων της), του Αυτοτελούς Τμήματος Προμηθειών και του προσωπικού αυτών.
β) Τη συνεργασία και το συντονισμό με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων κ.α., για την ομαλή εκτέλεση έργων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του και παράλληλα να τηρούνται αρχές αισθητικής και κανόνων αρχιτεκτονικής.
γ) Την εποπτεία για τη καλή λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.
δ) Την εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με
τους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους
ε) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των προμηθειών, υπηρεσιών και τεχνικών έργων που εκτελούνται από τα αρμόδια τμήματα, στ) Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών.
2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης.
β) Την εποπτεία των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ε) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων και την μέριμνα εύρυθμης λοτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
ζ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της
Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους. η) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων.
θ) Την τέλεση των Πολιτικών γάμων.
ι) Την αναπλήρωση μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

3 . Τον κ. Χαράλαμπο Βουλγαράκη, χωρίς αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 3.1. Καθ' ύλην αρμοδιότητες:

α)Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και
Καθαριότητας (καθώς και των υποκείμενων τμημάτων της) και του προσωπικού αυτής.
β) Την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
γ) Τον έλεγχο για τη τήρηση της διαδικασίας κατεδάφισης των αυθαίρετων - επικίνδυνων κτισμάτων

δ) Τον έλεγχο του πολεοδομικού σχεδιασμού και των πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου, καθώς και τη φροντίδα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης (απαλλοτριώσεις, πράξεις εφαρμογής κ.τ.λ.).

ε) Την εποπτεία των συνεργείων καθαριότητας και τη φροντίδα συντήρησης όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού.
στ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση πολιτών, φορέων και επαγγελματιών για την ορθή συμμετοχή τους στα προγράμματα καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου, ζ) Τη μέριμνα για επικοινωνία και αλληλογραφία με Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης και Οικολογικές Οργανώσεις.
η) Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών,

3.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την
μέριμνα για την καλή διαχείριση και λατουργία του.
δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που
λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους. ι) Την τέλεση των Πολιτικών γάμων.
κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, λ) Την αναπλήρωση μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

4. Τον κ. Ισαάκ Χαλκίδη, χωρίς αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

4.1. Καθ' ύλη ν. αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και του προσωπικού αυτού.
β) Την έκδοση αποφάσεων οικονομικής ενίσχυσης, καταβολής επιδομάτων, παροχής κοινωνικής προστασίας κ.τ.λ. σε ευπαθείς ομάδες.
γ) Την εποπτεία λατουργίας του Δημοτικού (Τοπικού) Συμβουλίου Νέων.
δ) Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών.

5. Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

5.1. Καθ' ύλη ν. αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης ΚΕΠ (καθώς και των υποκείμενων τμημάτων της) και του προσωπικού αυτής.
β) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εποπτεία για θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων, γ) Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών.

5.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μελικής, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την
μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
ε)Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της
Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους. ι) Την τέλεση των Πολιτικών γάμων.
κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, λ) Την αναπλήρωση μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

Β. Σε όλους τους Αντιδημάρχους εξουσιοδοτείται πέραν των ανωτέρω και:

α) Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και η θεώρηση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, β) Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
γ) Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζομένων στο εξωτερικό.
δ) Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται
στα πλαίσια των παραπάνω καθ'ύλην ανατιθεμένων αρμοδιοτήτων.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δριστάς, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων οι ανατιθέμενες καθ' ύλην αρμοδιότητες αυτών, ασκούνται από τον Δήμαρχο.

dyslexia centers

tsiafoulis

sidiropoulos

meimaridis

studio 69