ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λογιστική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

Διεύθυνση: Εληάς 14
Πόλη: Βέροια
Κινητό: 6949928639

 

 

Το γραφείο Λογιστική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Κουκουλάκη Σωτηρίου με έδρα Εληάς 14 στη Βέροια, αναλαμβάνει αιτήσεις και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 

[Τώρα γίνονται αιτήσεις μέχρι 11/10 για το πρόγραμμα πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ]

 

ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι

Απόφοιτοι πτυχιούχοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Απόφοιτοι σχολών Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες. Απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

Επιδοτούνται για

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Επιδοτούνται με

• 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση
• έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
• έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

I. Εισοδηματικά κριτήρια

Σε περίπτωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ατομικά, το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρία, από την 1.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης.

ΙΙΙ. Ο ενδιαφερόμενος να μη συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις, από τις 12/10/2015 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

IV. Ο ενδιαφερόμενος που ανήκει στην κατηγορία δικαιούχων Α (Ανεργοι), να μην έχει προβεί σε διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας με οποιαδήποτε μορφή, από τις 12/10/2015.

Το γραφείο επίσης αναλαμβάνει:

1. Αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού (συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους)
2. Αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα που αναμένεται "Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ" (συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη μηχανικό)
3. Αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα ΕΣΠΑ που αναμένονται
4. Λογιστικές Εργασίες (Τήρηση Απλογραφικών Λογιστικών Βιβλίων - Δηλώσεις ΦΠΑ - Μισθοδοσία και ΑΠΔ - Όλες τις λοιπές λογιστικές εργασίες)

 

Δέχεται με ραντεβού

 

koukoulakis maketa3

 

Κουκουλάκης Γ. Σωτήριος
Οικονομολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ - Λογιστής - Μελετητής
Εληάς 14, Βέροια
Τηλ. 6949928639

Powered by SobiPro